---------
  • اخد مجوز ، طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری طرحهای تولید برق خود را به ما بسپارید.
  • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.
  • تامین مولدهای برق نو و کارکرده
  • طرحهای تولید برق خود را، از هر نوعی، به ما بسپارید.
  • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.

Contact

Mobile:  +98-9216984877

E-mail:    info@inem.ir

Head Office: Unit 108 – No.108 – Mirzaye Zeynali St – North Sohrevardi AV – Tehran – Iran

دفتر مهندسی: تهران- افلکه اول شهران- ابتدای آبشناسان شرق- ساختمان 6060 – واحد9

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.

Call Now Button