---------
 • طرحهای تولید برق خود را، از هر نوعی، به ما بسپارید.
 • بازار انرژی نوین ایران
 • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.
 • بازار انرژی نوین ایران.
 • /Iran New Energy Market/
 • /بازار انرژی نوین ایران/
 • /Iran New Energy Market/
 • طرحهای تولید برق خود را، از هر نوعی، به ما بسپارید.
 • /بازار انرژی نوین ایران/
 • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.
 • /بازار انرژی نوین ایران/
 • /بازار انرژی نوین ایران/
 • /Iran New Energy Market/
 • /بازار انرژی نوین ایران/

توربین گاز Gas Turbine

TURBOMECA, 1.0MW 
Operated hours: 10,000
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation guarantee
Year of manufacture: 1998
Location: Iran, Tehran

Solar Saturn, 1.0MW 
Operated hours: 300
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation guarantee
Year of manufacture: 2010
Location: Iran, Tehran


- Allison , 571KA RBT , 5.6MW 
- Zero Hour Overhaul 
- 8000Hrs operation guarantee
- Year of manufacture: 1990
- Location: Iran, Tehran


5* SGT-600
New Machines
Year of manufacture: 2012
Location: south of Iran


بازدیدها: 35

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.

Call Now Button