---------
  • طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری طرحهای تولید برق
  • فروش مولدهای برق شما
  • تامین مولدهای برق نو و کارکرده به end user
  • تامین قطعات یدکی نیروگاهی ( فقط end user )

توربین گاز Gas Turbine

TURBOMECA, 1.0MW 
Operated hours: 10,000
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation  guarantee
Year of manufacture: 1998
Location: Iran, Tehran

Solar Saturn, 1.0MW 
Operated hours: 300
Zero Hour Overhaul 
 8000Hrs operation  guarantee
Year of manufacture: 2010
Location: Iran, Tehran


- Allison , 571KA RBT , 5.6MW 
- Zero Hour Overhaul 
- 8000Hrs operation  guarantee
- Year of manufacture: 1990
- Location: Iran, Tehran


5* SGT-600
New Machines
Year of manufacture: 2012
Location: south of Iran


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.

Call Now Button