---------
  • طرحهای تولید برق
  • مولدهای برق
  • معرفی محصولات شما

خدمات ما

1- معرفی پروژه های تولید پراکنده، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک، بادی و برق آبی شما در وب سایت
2- مشاوره، طراحی و تامین تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولید پراکنده، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک، بادی و برق آبی
3- مشاوره، جهت تامین سرمایه مورد نیاز طرحهای تولید پراکنده، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک، بادی و برق آبی
4- مشاوره، طراحی و اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در ساختمان ها با استفاده از انرژی خورشیدی و مدیریت انرژی در قالب سیستمهای BIPV و BMS
5- معرفی مولدهای برق کار کرده شما در وب سایت جهت فروش – با ارائه خدمات کارشناسی فنی و قیمت گذاری

Visits: 2

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.