---------
  • طرحهای تولید برق
  • مولدهای برق
  • معرفی محصولات شما

درباره ما

توسعه انرژیهای نو، امری اجتناب ناپذیر است و در حال تبدیل شدن به بخشی جداناپذیر از زندگی بشر میباشد. ایران یکی از قطبهای قابل بهره برداری از منابع تجدیدپذیر شناخته شده و سرمایه گذاران، اشتیاق خود برای مشارکت در این زمینه را ابراز نموده اند. نکته مهم این که, در شرایط کنونی، به یکباره نمیتوان سوختهای فسیلی را کنار گذاشته و فقط از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کرد. راه پیش رو، تغییر از مصرف انرژیهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.

 

خدمات ما:

            – معرفی پروژه های تولید پراکنده، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک، بادی و برق آبی شما در این وب سایت
            – مشاوره، طراحی و تامین تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولید پراکنده، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک، بادی و برق آبی
           – مشاوره، طراحی و اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در ساختمان ها
           – معرفی مولدهای برق کار کرده شما جهت فروش – با ارائه خدمات کارشناسی فنی و ارزش گذاری

Views: 4

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.