---------
  • اخد مجوز ، طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری طرحهای تولید برق خود را به ما بسپارید.
  • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.
  • تامین مولدهای برق نو و کارکرده
  • طرحهای تولید برق خود را، از هر نوعی، به ما بسپارید.
  • اگر قصد فروش مولدهای برق خود را دارید، با ما تماس بگیرید.

لوگوی ساماندهی

<img id = ‘jxlzfukzrgvjapfujzpefukz’ style = ‘cursor:pointer’ onclick = ‘window.open(“https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=163576&p=rfthgvkaxlaodshwjyoegvka”, “Popup”,”toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30″)’ alt = ‘logo-samandehi’ src = ‘https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=163576&p=nbpdwlbqqftiujynyndtwlbq’ />

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازار انرژی نوین ایران می باشد.

Call Now Button